Specjaliści

ŻANETA ZAWADA (dyrektor poradni)

Studiuje Teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyła kurs o specjalności doradca dietetyczny. Zna język holenderski. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pomagała w tworzeniu Polskiej szkoły przyparafialnej w Holandii, gdzie uczyła katechezy dzieci dwujęzyczne. Obecnie uczy w przedszkolu religii. Prywatnie jest żoną i matką, razem z mężem są też rodziną zastępczą i adopcyjną. Służy pomocą w trudnościach związanych z zakładaniem rodziny, wychowaniem dzieci oraz adopcją, a także udziela porad w zakresie dietetyki, szczególnie poradach dietetycznych.

e-mail: zaneta.zawada@poradniaeffata.pl


MAJA SADCZUK

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii ogólnej na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracuje na oddziale psychiatrii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. W pracy z pacjentem wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach i kursach. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzinami.

e-mail: maja.sadczuk@poradniaeffata.pl


MARTA PANKIEWICZ

Doradca Życia Rodzinnego, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności, katecheta, ukończyła Akademię Komunikacji w rodzinie. W małżeństwie od 21 lat, matka 5 dzieci. Pomoże w budowaniu strategii poprawy relacji między małżonkami; pogłębianiu umiejętności komunikacji i dialogu w rodzinie; zapoznaniu się i przyjęciu odrębności psychicznej między kobietą a mężczyzną, a także rozwiązywaniu trudności w relacjach : małżonkowie – teściowie. Przygotowuje również narzeczonych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

e-mail: marta.pankiewicz@poradniaeffata.pl


o. PIOTR RÓŻAŃSKI SP

Socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pomoc w trudnościach:

  • natury duchowej (np. trudności w wierze, rozeznanie powołania, trudności w modlitwie, wątpliwości sumienia i inne);
  • natury psychologicznej (np. kryzysy emocjonalne, kryzysy rozwojowe, kryzysy związane z utratą dziecka, ADHD, kryzysy osobowościowe, trudności w małżeństwie i rodzinie i inne)

e-mail: piotr.rozanski@poradniaeffata.pl


o. DOMINIK BOCHENEK SP

 

Teolog, kierownik duchowy. Katecheta i duszpasterz w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu JP II w Krakowie, Szkoły dla Spowiedników oraz Studiów Podyplomowych Nauk o Rodzinie. Doradca Życia Rodzinnego.

Pomoc w zakresie:

  • kierownictwa duchowego, radzenia sobie z lękiem, z trudnymi emocjami, odnajdywania sensu w trudnych sytuacjach życiowych, rozeznawania powołania, dojrzewania w wierze, trudności w modlitwie itp.
  • poradnictwa rodzinnego oraz komunikacji w małżeństwie i rodzinie.

e-mail: dominik.bochenek@poradniaeffata.pl


BARBARA MAKOWSKA

Socjoterapeuta​, terapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła studia Magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika, oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek Socjoterapia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Dialog Motywujący  w praktyce  warsztaty + Superwizja; Praktyk Treningu zastępowania Agresji (ART); Szkolenie Dydaktyk Kompetencji Społecznych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. Dodatkowy blok: Psychopatologia dzieci i młodzieży. Prowadzi własny gabinet i pracuje jako nauczyciel wspomagający w Technikum w Bolesławcu.

e-mail: barbara.makowska@poradniaeffata.pl


GRAŻYNA MYSIAK

Doradca zawodowy, udzieli informacji i porad o możliwościach kształcenia, szkolenia oraz poszukiwanych zawodach i potrzebach rynku prac. Przygotuje młodzież do planowania kariery zawodowej. Zbada preferencje zawodowe. Pomoże młodzieży nabyć umiejętność aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobyć wiedzę i umiejętność umożliwiające podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienie własnej działalności.

e-mail: grazyna.mysiak@poradniaeffata.pl


EWA CHROBOT

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.

Formy pomocy:

  • Komunikacja w rodzinie, budowanie otwartych relacji.
  • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych dzieci i młodzieży.
  • Pomoc w modelowaniu właściwych zachowań ułatwiających respektowanie podstawowych wartości rodzinnych.
  • Wsparcie dla rodziców mających problemy wychowawcze.

Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych, może prowadzić takie zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych w zależności od potrzeb.

e-mail: ewa.chrobot@poradniaeffata.pl


ks. ROMAN CHARKOT

Wikariusz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, katecheta w ZSHiU i ZSM w Bolesławcu. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Student I-go roku na kierunku „Psychoterapia” na PWT we Wrocławiu.

e-mail: roman.charkot@poradniaeffata.pl


o. DAWID BORKOWSKI SP

Wikariusz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach, katecheta w Katolickiej Szkole Podstawowej w Polkowicach. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku „Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe”.

e-mail: dawid.borkowski@poradniaeffata.pl


PAULA ŻĄDŁO

Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z tytułem magistra teologii oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: resocjalizacja, socjoterapia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie uczy w szkole religii. Pracowała w przedszkolu oraz w Bolesławieckim Domu Dziecka, ma również za sobą długoletni wolontariat w Domu Dziecka. Brała udział w różnych szkoleniach m.in.: „Autyzm. Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania.”, „Pomóc uczniowi, pomóc sobie.”, „Bezpieczeństwo cyfrowe – zagrożenia w sieci.” Może wspierać rodziny w trudnościach wychowawczych, z chęcią podejmie pracę socjoterapeutyczną z dziećmi. Jej praca głównie skupia się szczególnie z najmłodszymi dziećmi, trudnościami wychowawczymi.

e-mail: paula.zadlo@poradniaeffata.pl


SYLWIA HERBUT

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem magistra filologii polskiej oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie: socjoterapia, zarządzanie oświatą. Na Uniwersytecie Wrocławskiem ukończyła studia podyplomowe logopedyczne oraz uzyskała certyfikat terapeuty dysleksji. Obecnie jest w trakcie studiów z terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną.  Służy pomocą w dziedzinie logopedii, pomocy dzieciom z dysleksją, poprowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W małżeństwie 21 lat, matka trzech synów. Obecnie pracuje w szkole podstawowej.

e-mail: sylwia.herbut@poradniaeffata.pl


PAWEŁ NIEMIEC

Posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do pracy w poradni. Pedagog, teolog, terapeuta i trener z wieloletnim doświadczeniem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 10 lat, ojciec czwórki dzieci.

Formy pomocy:

  • Mediacja w rodzinna, partnerska, rodzicielska.
  • Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

e-mail: pawel.niemiec@poradniaeffata.pl


AGNIESZKA DZIEDZIC

Teolog, doradca życia rodzinnego, ukończyła studia magisterskie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia o Rodzinie. Posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wydany przez Klinikę Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Na co dzień katechizuje dzieci i dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Prowadziła warsztaty dla Rodziców pomagając im budować dobre relacje z dziećmi i podnosić ich kompetencji wychowawcze. Brała udział w warsztatach Akademii liderów szkół wychowania i komunikacji w rodzinie.

e-mail: agnieszka.dziedzic@poradniaeffata.pl


KAMILA WOJCIÓW

Pedagog specjalny, nauka tańca izraelskiego, zajęcia wyrażające emocje, opiekun medyczny, uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach. Może prowadzić zajęcia kulinarne, taneczne, teatralne i plastyczne pomagające wyrażać emocje, odkryć swoją tożsamość, odbudować poczucie własnej wartości dla dzieci jak i dorosłych.

e-mail: kamila.wojcow@poradniaeffata.pl